Vodoměrná šachta samonosná


Vodoměrná šachta kruhová samonosnáVodomerna-sachta-samonosna-1200 x 1500

Popis a funkce

Používá se pro osazení vodoměru a propojovacích armatur pod úrovní terénu.

Popis

Vodoměrná šachta je vyrobená z polypropylenu a je vodotěsná. Stěna vodoměrné šachty je z tl. 6 mm, dno a strop jsou zhotoveny z PP desek o síle 6,8 a 15 mm. Vodoměrná šachta je uvnitř standardně vybavena stupadly [z PP] pro snadný sestup a výstup.Vstupní šachta o průměru 600 mm a výšce 200 mm je opatřena plastovým poklopem nepochozím s UV filtrem. Strop je navržen na zatížení násypu do 0,2 m zeminy a zatížení klimatických, včetně nahodilého 2,5 kNm-2.

Šachta je vyztužena žebry o šířce 8 mm proti deformacím z dlouhodobého působení pasivního zemního tlaku. VŠ je pochůzná a samonosná za podmínek vyloučení výskytu spodní vody, VŠ je osazena v zeleném pásmu- tj. mimo komunikační trasy, vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy ( 3 m od komunikační trasy, základu staveb a budov).

Výrobek splňuje základní požadavky dIe nařízení vlády c.163/02 sb.
Na přání zhotovíme vodoměrnou šachtu dIe Vašich požadovaných rozměrů.

Výrobce zajišťuje vodotěsnost šachty podle CSN 750905. Ke každé šachtě je v ystaven ATEST VODOTĚSNOSTI.

prostup vodotěsnýOsazení

Do vykopané jámy na dně se zhutněným štěrkopískem, nebo podkladní beton s armovacími dráty ve vodorovné poloze o sile 100mm. Do vykopané jámy na dně s podkladním betonem o síle cca 100 mm (nebo zhutněný štěrkopísek). Betonová deska by měla šachtu přesahovat alespoň o 100mm.
Průchodkami (obvykle DN 32 – 63 mm) se protáhne potrubí a utěsní se.
V zeleném pásmu nad hladinou podzemní vody s vyloučením jiného zatížení se vodoměrná šachta po usazení do jámy postupně obsype zeminou s průběžným mírným hutněním. V případě výskytu spodní vody v místě osazení se vodoměrná šachta obetonuje do výše hladiny spodní vody – ochrana proti vyplavení šachty. Celkové obetonování se provádí v případě výskytu spodní vody, v místech vjezdu do garáže, komunikace.
Zvláštní opatrnost při manipulaci s výrobkem při teplotě pod + 5°C.

Tloušťka plastu 6,8-15 mm.Výška šachty je včetně vstupního komínku o výšce 200 mm a průměru 600 mm


rozměr (ø x v) [mm] objem [m3] Typ cena bez DPH [kč] cena s DPH 15% [kč] cena s DPH 21% [kč]
1000 x 1200 0,8 VŠ KS 1 5 500,- 6 325- 6 655,-
1000 x 1500 1 VŠ KS 2 6 000,- 6 900,- 7 260,-
1000 x 1700 1,2 VŠ KS 3 6 500,- 7 475,- 7 865,-
1200 x 1500 1,5 VŠ KS 4 7 500,- 8 625,- 9 075,-
1200 x 1700 1,7 VŠ KS 5 7 900,- 9 085,- 9 559,-
1200 x 1200 1,1 VŠ KS 6 6 000,- 6 900,- 7 260,-

 

Copyright 2008-2014 © Biowa.