ČERPACÍ ŠACHTA – gravitační


Čerpací šachta pro tlakovou kanalizaci – samonosná

Slouží pro přečerpávání odpadních a dešťových vod z domácnosti a jiných obytných objektu, z části nebo celku obci do gravitační kanalizace.
Čerpací kanalizační šachta pro tlakovou kanalizaci je kruhová polypropylenová nádrž. Standardním rozměrem je prům. 1000 x 2200 mm , vč. vstupní šachty. Ve stropu nádrže je vstupní otvor průměru 600 mm a výškou 200 mm s plastovým poklopem, který slouží jako transportní. V případě instalace nádrže v místě, kde není vyloučen předvídatelný přístup osob na strop nádrže (pochůzné plochy), musí být strop nádrže opatřen poklopy odpovídající ČSN-EN 124 třídy odpovídající zatížení. Nádrž obsahuje po obvodě pláště vodorovné výztuhy. Provoz a obsluha se vymezuje pouze na vizuální kontrolu a údržbu bez nutnosti vstupu do prostoru čerpací nádrže. Čerpací kanalizační
kanalizacni-cerpaci-sachta

kanalizacni-cerpaci-sachta

šachta je pochůzná, samonosná za podmínek vyloučení výskytu spodní vody, je osazena v zeleném pásmu – mimo komunikační trasy, 1,5 násobku hloubky výkopu od základu staveb a vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení, kromě zásypové zeminy, která bez stavebních úprav nesmí být vyšší jak 200 mm.Výrobce zajišťuje vodotěsnost jímky.

Ovládací automatika

Ovládací automatika je určena k řízení jednoho i více čerpadel a ke hlídání a signalizování provozních i poruchových stavů. Kombinovaný snímač hladiny slouží k automatickému řízení chodu čerpadla pro splašková a jinak znečištěná prostředí vodivých kapalin kde hrozí znečištění snímacích prvků. Kombinovaný je proto, že pracuje v jednom provozním (elektrodové spínání) a dvou havarijních režimech (plovákové spínání).Toto zařízení je vyrobeno dle normy ČSN-EN 60 439-1, 60 430-3
Napětí: 3 x 400 V                                                                                                                        
Kmitočet sítě: 50 Hz
Proud: 10 A
Zkratová odolnost: 6 kA
 Provozní příkon: 1,25 – 8,9kW (dle ovládací automatiky)
 Provozní teplota: -25°C až 50°C

Osazení, instalace

Šachtu osazujeme na podkladní betonovou desku (o síle min. 10 cm) ve vodorovné poloze. Provedeme napojení potrubí a eIektroinstalace. Šachtu postupně obsypáváme zeminou s mírným hutněním za stálého napouštění vodou (alespoň do 1 m). Celoobetonování provádíme v případě pojezdovém. Elektrický rozvaděč doporučujeme umístit do garáže, sklepa nebo přímo u šachty na sloupek tak, aby nebyl vystaven kontaktu s vodou. Na přání rádi zhotovíme čerpací šachtu dle Vašich požadovaných rozměrů.

Obsluha a údržba

Provoz čerpací šachty je automatický a bez nutnosti obsluhy. Kontrolujeme především elektroinstalaci, nastavení a funkci plováku a případné odstranění výskytu plovoucích nečistot.

Upozornění

Při nutnosti vstupu do šachty je nutné zajistit odčerpání ze šachty, přítomnost a jištění druhou osobou.
Copyright 2008-2014 © Biowa.