Hranaté samonosné


jimka-hranata-samonosnaJímky a žumpy samonosné – hranaté

( vyráběné na základě statických výpočtů)

Vhodné použití u obytných objektů, které nejsou vybaveny kanalizací. Slouží k shromažďování fekálií. Může také sloužit jako zásobník dešťové vody a po konzultaci s výrobcem i jako zásobník chemikálií.

Popis jímky samonosné

Jímka samonosná hranatá je vodotěsná a uzavřená plastová nádrž svařená ze PP desek síly 10-15 mm. Napojeni jímky na kanalizaci je potrubím DN 110 – 160. Jímka je opatřena vstupní šachtou obvykle  o průměru 600 mm a výšce 200 mm. Provoz a obsluha se omezuje na kontrolu množství usazeného kalu a jeho pravidelného vyvážení. Jímka je pochůzná, samonosná za podmínek vyloučení výskytu spodní vody, je osazena v zeleném pásmu – mimo komunikační trasy, 1m od zakladu staveb a vyloučení jakéhokoliv jiného zatíženi kromě zásypové zeminy.
Výrobce zajišťuje vodotěsnost jímky podle CSN 12566-1.

Osazení jímky samonosné

  • Vykopání jámy (rozměr podle velikosti jímky).
  • Na dně jámy zhotovíme betonový základ ve vodorovné poloze s obsahem kari sítě a to o síle 10 – 15 mm. Základna by měla být na každé straně širší o 15 cm nežli jímka.
  • Nádrž samonosná se osazuje na čistou a zatuhlou základovou desku. Zasypeme stropní desku – max. 20cm zeminou.
  • Obetonování provádíme vyžadují-li to podmínky – výskyt spodní vody.
  • V případě nutnosti zasypání stropu více než 200 mm a v pojezdovém umístění se strop musí zabezpečit bud‘ panely – váha však nesmí tlačit na jímku, PZD deskami, nebo obetonováním s obsahem kari sítě, kdy strop musíme nejprve vyztužit po celé ploše -výztuhy odstraníme po řádném zatuhnutí betonu.

Víko je transportní. Strop jímky samonosné je navržen pouze na zatížení od násypu 0.2 m zeminy a zatížení klimatických, včetně nahodilého 2,5kN-2.

Do jímek a nádrží je možné připravit  napojení na čerpadlo, připravit filtrační koše  pod nátok.

Do jímky je  možné připravit napojení na čerpadlo dle požadavku.

Jímky a žumpy samonosné – hranaté ( tl.plastu PP 10-20 mm)

Vstupní šachta je  o průměru 600 mm a výšce 200 mm. Výztuhy šachet jsou po celém obvodu o šířce 80 mm. Pro transpotr je třeba s těmito rozměry počítat.

Rozměr pláště jímky (š x d) [mm] Výška [mm] Objem [m3] Hmotnost [kg] Cena bez DPH [kč] Cena s DPH 15% [kč] Cena s DPH 21% [kč]
1000 x 1500 1000 1,5 120 12 700,- 14 605,- 15 367,-
1000 x 2000 1000 2 150 14 300,- 16 445,- 17 303,-
1000 x 2000 1500 3 185 19 500,- 22 425,- 23 595,-
1400 x 2000 1500 4 221 24 000,- 27 600,- 29 040,-
1500 x 2000 1700 5 260 32 500,- 37 375,- 39 325,-
2000 x 2000 1500 6 292 36 500,- 41 975,- 44 165,-
SAMSUNG DIGITAL CAMERA

samonosná jímka hranatá

Copyright 2008-2014 © Biowa.