Kruhové samonosné


Biologický septik – kruhový, samonosný ( vyráběné na základě statických výpočtů)

septik samonosný kruhový

Biologický septik je určen pro čištění odpadních vod usazováním a anaerobním vyhníváním odpadních vod a kalu.

 

Popis funkce:

Biologický septik je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z extrudovaného polypropylenu o síle 5-15mm. Septik je vybaven jednou nebo dvěma vstupními šachtami (600/200-450) a poklopem. Septik je uvnitř rozdělen na tři komory.Odpadní voda protéká jednotlivými komorami septiku, kde se kal usazuje a anaerobně vyhnívá. Přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu a norné stěny zabraňují přesunu plovoucích nečistot. Vyčištěná voda z BS je 40% a odvádí se potrubím DN 125-150 do kanalizace, eventuelně k dalšímu stupni čištění ( domovní ČOV). Septik je dále opatřen vyztužovacími žebry.Vyvážení kalu se provádí, když jeho vrstva přesahuje jednu třetinu užitečné hloubky. Septik je samonosný a pochůzný.

Osazení:

Biologický septik se osadí v úrovni kanalizace do stavební jámy na předem připravenou desku z armovaného betonu. Po připojení kanalizace se septik zasype s mírným hutněním zeminy za současného napouštění vody – ochrana proti deformaci tlakem zeminy. Septik je samonosný za podmínek: hladina spodní vody se předpokládá trvale pod základovou spárou. BS je osazen v zeleném pásmu – tj. mimo komunikační trasy, vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy ( 3m od komunikační trasy a základů staveb, budov). V případě výskytu spodní vody, je třeba septik obetonovat.

Výhody:

40% účinnost čištění
Vysoká životnost nádrže
Jednoduchá a rychlá instalace nádrže, bez nutnosti obetonování
100% vodotěsnost

Tloušťka plastu 6,8,10 mm

Uvedené ceny jsou včetně poklopu a vstupní šachty 800 x 200 mm..

rozměr (ø x v) [mm] objem [m3] Hmotnost [kg] cena bez DPH [Kč] cena s DPH 15% [Kč] cena s DPH 21% [Kč]
1600 x 1500 3 150 19 500,- 22 425,- 23 595,-
2000 x 1500 4 206 21 600,- 24 380,- 25 652,-
Copyright 2008-2014 © Biowa.