Lapol


lapac tuku BIOWA s.r.o.Lapák tuku – odlučovač tuků a škrobů – PROVÁDÍME LIKVIDACI TUKŮ Z LAPÁKŮ

Odlučovač tuků BLT je určen pro zachycení a odstranění tuků a mastnot odtékajících z provozoven restaurací, jídelen, masokombinátů.
Lapol tuků typ BLT je vodotěsná plastová ( PP) nádrž se soustavou norných stěn a přepážek. Uvnitř odlučovače je prostor – tukový žlab, který slouží k ukládání přebytečného tuku. Přitékající zanesená voda odlučovače s obsahem tuků a mastnot se mírně zchladí o první soustavu norné stěny, vyplave na povrch kde ztuhne a zůstane tak tukový škraloup zablokován mezi dvěmi soustavami norných stěn. Těžší části se usazují na dně mezi přepážkami. Předčištěná voda podtéká pod nornou stěnou do kanalizace. Tukový škraloup lze vyhrnout do tukového žlabu.
Provoz a obsluha
Před spuštěním odlučovače do provozu se naplní vodou minimálně do úrovně dolního okraje poslední norné stěny. Provozovatel na základě výsledků zkušebního provozu vypracuje provozní řád.Výrobce odporučuje pro zkušební provoz v běžných podmínkách kontrolu a shrabování tuku alespoň 1 x za měsíc, čištění zásobníku tuku a kalového prostoru alespoň 1 x za 3 měsíce ( vyčerpání fekálním vozem).lapac tuku BLT 100 s poklopem bez těsnění
Osazení
Odlučovač tuků se osadí do vykopané jámy a na podkladní betonovou desku ve vodorovné poloze. Po připojení na kanalizaci se provede zasypání odlučovače zásypovou zeminou , nebo na obetonování a to za stálého napouštění odlučovače vodou – ochrana proti deformaci tlaku zásypovou zeminou a betonem.Sílu, druh betonu a způsob zakrytí odlučovače stanoví projektant dle konkrétních podmínek stavby.
Zastropení
Zastropení lapolu se řeší individuálně vzhledem k požadavku. Poklop u odlučovače tuků může být plastový bez těsnění, nebo může být poklop s těsněním. U varianty poklopu s těsněním se odlučovač tuků zastropí pevně ke stěnám  a zvolí se poklop tak, aby se mohl odlučovač tuků lehce vyčistit.  Poklopy se dají vybrat z naší nabídky a to na http://biowashop.cz/57-poklopy
Odlučovač tuků lze vyrobit s jedním nebo se dvěma vstupními otvory a rozměrech 600 x 600 mm.
Upozornění
Do odlučovače tuků nelze svádět odpadní vody obsahující ropné látky, nebo fekálie. Přívod do odlučovače musí být vždy potrubím a ne shora přes rošt – ztráta funkčnosti odlučovače.
K rozměrům je třeba ještě připočítat šířku výztuhy na každou stranu 8 cm.
lapac tuku BLT 400 s poklopem HE s těsněním

20150408_112922

 

 

Typ Průtok litry

[sek]

Počet jídel cca [den] Rozměr (d x š x v)  [mm] Hmotnost[kg] Cena bez DPH [kč] Cena s DPH 21%[kč]
BLT 0,5 0,5 50  900 x 500 x 500 90 13 400,-

16 214,-

BLT 100 1 100 1000 x 700 x 1000

120 14 200,-

17 182,-

BLT 200 2 200 1150 x 1000 x 1000

140 16 500,-

19 965,-

BLT 300 3

300 2000 x 800 x 1000 190 17 900,-

21 659,-

BLT 400 4

400 2150 x 1000 x 1000

190 20 400,-

24 684,-

BLT 500 5 500 2500 x 1000 x 1150 230 20 900,–

25 289,-

BLT 700 7

700 2500 x 1000 x 1400 280 24 900,-

30 129,-

BLT 1000 10

1000 2500 x 1500 x 1500

320 29 900,-

36 179,-

BLT 1500 15

1500 3200 x 1500 x 1500

380 36 500,-

44 165,-

Cena je včetně zastropení. Poklop je třeba zvolit podle potřeby. http://biowashop.cz/57-poklopy

Copyright 2008-2014 © Biowa.