Čerpací šachty s vystrojením


Čerpací šachta  PRO TLAKOVOU KANALIZACI s vystrojením 

Vhodné použití čerpací šachty u obytných a průmyslových objektů, které jsou vybaveny tlakovou kanalizací, nebo technické možnosti neumožňují odvod splaškové vody pomocí gravitace. Slouží k odčerpávání splaškové a užitkové vody. Toto zařízení není uzpůsobeno k čerpání hořlavých a výbušných látek!!!!

Jedná se o podzemní nádrž vodotěsnou, uzavřenou a svařenou z extrudovaného polypropylenu ( PP-C), osazeno čerpacím zařízení, jednoho i více (čerpadlo) a dále snímací technikou pro bezproblémový chod čerpadla. Napojení čerpací šachty na přítokovou kanalizaci z objektu se provádí potrubím HT DN 110  až HT DN 160.Odvod splaškové a užitkové vody je řešen trubkou PE DN 40.

Čerpací šachta na tlakovou kanalizaci

SAMSUNG DIGITAL CAMERA IMG_0030 Stojan ovládací automatiky

 

 

Copyright 2008-2014 © Biowa.