Hranaté samonosné


septik samonosny hranatyBiologický septik – hranatý, samonosný

Použití:

Biologický septik je určen pro čištění odpadních vod usazováním a anaerobním vyhníváním odpadních vod a kalu.

Popis funkce:

Biologický septik je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z (PP) desek o síle 10-15 mm. Septik je vybaven jednou nebo dvěma vstupními šachtami o průměru 600 mm a výšce 200 mm a poklopem pochozím do 200 kg, které umožňují přístup do jednotlivých komor.Odpadní voda protéká jednotlivými komorami septiku, kde se kal usazuje a anaerobně vyhnívá. Septik samonosný je uvnitř rozdělen na 3 komory. Přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu a norné stěny zabraňují přesunu plovoucích nečistot. Vyčištěná voda z BS je 40% a odvádí se potrubím DN 125-150 do kanalizace, eventuelně k dalšímu stupni čištění ( domovní ČOV). Septik je dále opatřen vyztužovacími žebry.
Vyvážení kalu se provádí, když jeho vrstva přesahuje jednu třetinu užitečné hloubky. Septik je samonosný a pochůzný.

Osazení:

Biologický septik samonosný tříkomorový se osadí v úrovni kanalizace do stavební jámy na předem připravenou desku z armovaného betonu. Po připojení kanalizace se septik zasype s mírným hutněním zeminy za současného napouštění vody – ochrana proti deformaci tlakem zeminy. Septik je samonosný za podmínek: hladina spodní vody se předpokládá trvale pod základovou spárou. BS je osazen v zeleném pásmu – tj. mimo komunikační trasy, vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy ( 3m od komunikační trasy a základů staveb, budov). V případě výskytu spodní vody, je třeba septik obetonovat.

Jako výrobce dodáváme  k septiku atest vodotěsnosti.

Tloušťka plastu 15 mm

Uvedené ceny jsou včetně poklopu a vstupní šachty 600 x 200 mm.

rozměr (d x š x v)
[mm]
objem [m3] Hmotnost [kg] cena bez DPH [kč] cena s DPH 15% [kč] cena s DPH 21% [kč]
2000 x 1000 x 1500 3 206 20 500,- 23 575,- 24 805,-
2000 x 1300 x 1600 4 272 24 900,- 28 635,- 30 129,-
2000 x 1600 x 1600 5 302 30 950,- 35 593,- 37 450,-
3000 x 1300 x 1500 6 339 36 900,- 42 435,- 44 649,-
3000 x 1500 x 2000 9 401 44 900,- 51 635,- 54 329,-
Copyright 2008-2014 © Biowa.