Kruhové k obetonování


septik kruhový k obetonováníBiologický septik – kruhový k obetonování

 

Biologický septik je určen pro čištění odpadních vod usazováním a anaerobním vyhníváním odpadních vod a kalu.

Popis funkce

Biologický septik je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z extrudovaného polypropylenu o síle 6-15mm.Septik je vybaven jednou vstupní šachtou a poklopem. Septik je uvnitř rozdělen na tři komory.Odpadní voda protéká jednotlivými komorami septiku, kde se kal usazuje a anaerobně vyhnívá. Přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu a norné stěny zabraňují přesunu plovoucích nečistot. Vyčištěná voda z BS je 40% a odvádí se potrubím DN 126-150 do kanalizace, eventuelně k dalšímu stupni čištění ( domovní ČOV). Septik je dále opatřen vyztužovacími žebry.Vyvážení kalu se provádí, když jeho vrstva přesahuje jednu třetinu užitečné hloubky.

Osazení

Po vykopání jámy cca 0,5m širší a delší než je rozměr jímky se udělá základová betonová deska o síle 15-20 cm (doporučujeme armovat sítí nebo drátem), povrch betonu musí být uhlazen.
Před usazením do výkopu nesmí na základové desce být žádné předměty, kameny, hlína apod. Jímka se usadí na základovou desku a postupně se napouštění vodou a zároveň se provádí obsypávání suší betonovou směsí o síle 15-20 cm. Místo napouštění vodou je možné také provést rozepření stěn ( pro vyrovnání vnějších a vnitřních tlaků na nádrž).
Dále je nutno současně s betonáží protáhnout výztuhami armovací drát. Při betonování stropu je nutné ( hlavně u větších objemů) podepřít strop, aby nedošlo k prohnutí a deformaci stropu při zatížení betonem. Při betonáži stropu použít armovací drát, případně síť.

Výhody

  • 40% účinnost čištění
  • Vysoká životnost nádrže
  • Jednoduchá a rychlá instalace nádrže
  • 100% vodotěsnost

Tloušťka plastu 6-8mm

Uvedené ceny včetně poklopu a dvou vstupních šachet o průměru 600 x 200 mm.
Objemy od 15 m3 je nutné projednat s dodavatelem.

rozměr (ø x v) [mm] objem [m3] Hmotnost [kg] cena bez DPH [kč] cena s DPH 15% [kč] cena s DPH 21% [kč]
1500 x 1500 2,7 85 13 600,- 15 640,- 16 456,-
1500 x 2000 3,5 90 15 900,- 18 285,- 19 239,-
2000 x 1500 4,7 95 17 900,- 20 585,- 21 659,-
2000 x 2000 6,3 110 20 500,- 23 575,- 24 805,-
2500 x 1500 7,3 115 23 700,- 27 255,- 28 677,-
2500 x 2000 9,8 140 26 500,- 30 475,- 32 065,-

 

Copyright 2008-2014 © Biowa.