Kalkulace na ČOV


Typ objektu:

Počet osob trvale napojených na ČOV:

Maximální počet osob nárazově napojených na ČOV:

Provoz ČOV:

Stávající jímka – vnitřní rozměry:

Spodní voda:

Doprava:

Možnost vypouštění vody:
 do kanalizace do vodního toku do trativodu

Jméno nebo název firmy:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Další požadované informace :

Opište kód následujícího obrázku
captcha

Copyright 2008-2014 © Biowa.