Kruhové samonosné


Nádrž na deš.voduJímky a nádrže samonosné – kruhové

(vyráběné na základě statických výpočtů)

Nádrž samonosná je vhodná pro použití u obytných objektů RD, které nejsou vybaveny kanalizací.Nádrž slouží k shromažďování fekálií. Může také sloužit jako zásobník dešťové vody a po konzultaci s výrobcem i jako zásobník chemikálií.

Jímky samonosné jsou vodotěsné. Napojení jímky nádrže na kanalizaci je potrubím DN 110 – 200.

Jímka je opatřena vstupní šachtou obvykle o průměru 600 mm a výšce 200 mms poklopem pochozím do 200 kg .           poklop plastovy-prum-600
Jímka je pochůzná, samonosná za podmínek vyloučení výskytu spodní vody, je osazena v zeleném pásmu – mimo komunikační trasy, 1m od základu staveb a vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy.

Osazení

  • Vykopání jámy pro jímku (rozměr podle velikosti jímky). Výztuhy tvoří jímku vždy o 8 cm širší na každou stranu, nežli je uvedený rozměr v katalogu.
  • Na dně jámy zhotovíme betonový základ ve vodorovné poloze s obsahem kari sítě a to o síle 10 – 15cm. Základna by měla být na každé straně širší o 15 cm nežli jímka.
  • Nádrž se osazuje na čistou a zatuhlou základovou desku. Zasypeme stropní desku – max. 20 cm zeminou.
  • Obetonování jímky provádíme v případě, vyžadují-li to podmínky – výskyt spodní vody.
  • V případě nutnosti zasypání stropu více než 20cm a v pojezdovém umístění se strop musí zabezpečit bud‘ panely – váha však nesmí tlačit na jímku, PZD deskami, nebo obetonováním s obsahem kari sítě, kdy strop musíme nejprve vyztužit po celé ploše – výztuhy odstraníme po řádném zatuhnutí betonu.

Strop jímky nádrže samonosné je navržen pouze na zatížení od násypu 0.2 m zeminy a zatížení klimatických, včetně nahodilého 2,5kN-2. Do jímek a nádrží je možné připravit  napojení na čerpadlo, připravit filtrační koš, prostup na kabel a další napojení dle požadavku zákazníka.

Výrobce zajišťuje vodotěsnost jímky podle CSN 12566-1. Ke každé šachtě je vystaven ATEST VODOTĚSNOSTI.

 

Tloušťka plastu stěn 8 mm, strop 10-15 mm

 rozměr (ø x v) [mm] objem [m3] hmotnost [kg] cena bez DPH [kč] cena s DPH 15% [kč] cena s DPH 21% [kč]
1000 x 1300 1 65 6 400,- 7 360,- 7  744,-
1250 x 1300 1,5 65 7 200,- 8 280,- 8 712,-
1300 x 1500 2 78 9 900,- 11 385,- 11 979,-
1600 x 1500 3 97 14 500,- 16 675,- 17 545,-
1900 x 1500 4 148 17 900,- 20 585,- 21 659,-
1900 x 1800 5 179 20 900,- 24 035,- 25 289,-
2000 x 2000 6 190 24 250,- 27 888,- 29 343,-
2300 x 2000 8 268 28 900,- 33 235,- 34 969,-
V ceně je zahrnuta vstupní šachta 600 x 200 mm a poklop pochozí do 200 kg.
letak-biowa–jimky.pdf (PDF  474 kB)

 

Copyright 2008-2014 © Biowa.