Pískový filtr


Zemní filtr pískový – Pískový filtr

Biologický zemní filtr s pískovým médiem slouží k dočištění splaškových vod z rodinných a rekreačních objektů. Tvoří druhý stupeň čištění odpadních vod a osazuje se za tří komorový biologický septik, nebo domovní ČOV.
Je vhodný pro přerušovaný provoz např. rekreační chaty. Celková účinnost zemního filtru s biologickým septikem je až 90%.
Biologický zemní filtr se osadí na betonovou desku, nebo zhutnění štěrkopískový podklad. Po připojení potrubí z biologického septiku k filtru a odtoku z filtru do drenážního potrubí se začne filtrace zasypávat prosetou zeminou za současného ručního zasypávání filtru pískem a štěrkem, dle předepsaných vrstev. Nad horní část filtru se přes celou plochu rozprostře geotextílie, tak aby přesahovala cca 150 mm na každou stranu filtru .
Geotextílie se následně zasype požadovanou vrstvou zeminy, která se zatravní. Celá plocha nad zemním filtrem je pochozí. Geotextílii také vkládáme mezi vrstvy písek/ štěrk, aby nedocházelo k promísení těchto dvou složek.

 

TYP
ROZMĚRY (d x š x v ) mm
POČET OSOB
CELKOVÝ OBJEM
Cena bez DPH
Cena s 21% DPH
BZ 1  3000 x 1500 x 1200 4 5,4 m3 16 900,- Kč 20 449,-Kč
BZ 2 4000 x 1500 x 1200 6 7,2 m3 18 900,-Kč
22 869,-Kč
BZ 3 5000 x 1600 x 1200 9 9,6 m3 24 000,-Kč 29 040,-Kč
BZ 4 5000 x 2000 x 1200 10 12 m3 27 000,-Kč
32 670,-Kč
BZ 5 6000 x 2300 x 1200 13 16,5 m3 29 900,-Kč
36 179,-Kč

zemni-filtr-bz-_big

Copyright 2008-2014 © Biowa.