Čerpací šachty


cerpací sachtaČERPACÍ ŠACHTA –  tlaková kanalizaceIMG_0030

Čerpací šachty jsou vhodné  u obytných a průmyslových objektů, které jsou vybaveny tlakovou kanalizací, nebo technické možnosti neumožňují odvod splaškové vody pomocí gravitace. Slouží k odčerpávání splaškové a užitkové vody. Čerpací šachty nejsou uzpůsobeny k čerpání hořlavých a výbušných látek!!!!

Jedná se o plastovou nádrž vodotěsnou, uzavřenou a svařenou z extrudovaného polypropylenu ( PP-C), osazeno čerpacím zařízení, jednoho i více (čerpadlo) a dále snímací technikou pro bezproblémový chod čerpadla. Napojení čerpací šachty na přítokovou kanalizaci z objektu se provádí potrubím HT DN 100  až HT DN 160. Odvod splaškové a užitkové vody je řešen trubkou PE DN 40. Dle požadavku DN 50-63.

 PROVEDENÍ                       AKCE – SLEVA –  NA ČERPACÍ ŠACHTA

  • Podzemní čerpací šachta samonosná:

Jde o kruhovou polypropylenovou  nádrž. Ve stropu nádrže je vstupní otvor průměru 600 mm a výšce 200 mm s plastovým pochozím poklopem.V případě instalace nádrže v místě, kde není vyloučen předvídatelný přístup osob na strop nádrže (pochůzné plochy), musí být strop nádrže opatřen poklopy odpovídající ČSN-EN 124 třídy odpovídající zatížení. Nádrž obsahuje po obvodě pláště vodorovné výztuhy. Dále jsou ve výztuhách připravené otvory pro háky či popruhy při manipulaci.  Provoz a obsluha se vymezuje pouze na vizuální kontrolu a údržbu bez nutnosti vstupu do prostoru čerpací nádrže. Čerpací šachta je pochůzná, samonosná za podmínek vyloučení výskytu spodní vody, je osazena v zeleném pásmu – mimo komunikační trasy, 1,5 násobku hloubky výkopu od základu staveb a vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení, kromě zásypové zeminy, která bez stavebních úprav nesmí být vyšší jak 200mm.Výrobce zajišťuje vodotěsnost jímky.

  • Podzemní čerpací šachta k obetonování ( s následným statickým zatížením) :

ČERPACÍ ŠACHTA je vyrobena a svařena z polypropylenu. Ve stropě nádrže je vstupní otvor o průměru 600mm a výškou 200mm z plastovým poklopem, které slouží jako transportní. V případě instalace nádrže v místě, kde není vyloučen předvídatelný přístup osob na strop nádrže ( pochůzné plochy), musí být strop nádrže opatřen poklopy odpovídající ČSN-EN 124 třídy odpovídající zatížení. Jímka v provedení pod úroveň terénu je opatřena po obvodu a na stropě svislými výztuhami (šířka cca 80mm), kterými se protahuje armovací drát. Tl. 8mm ( pro navázání plastu do betonu). To znamená, že u každé nádrže je myšlen čistý rozměr těla nádrže a je potřeba na každou stranu přičíst cca 80mm. Nádrž je vyrobena včetně stropu a lze ji doplnit přepážkami, uchycením apod. ( není standardem  !!!!)

Následné statické zajištění u těchto nádrží znamená, celkové obetonování ze všech stran včetně stropu, na které musí být vypracována projektová dokumentace odborně způsobilou  oprávněnou osobou k těmto úkonům.

Provoz a obsluha se vymezuje pouze na vizuální kontrolu a údržbu bez nutnosti vstupu do prostoru čerpací nádrže.

Rozměry  jímky:

Variabilita rozměrů do maximálního průměru:      1200 mm a výšky 2000 mm + 200 mm u samonosného provedení

                                                                                      2000 mm a výšky 2000 mm + 200 mm u provedení k obetonování

 Ovládací automatika:

Ovládací automatika je určena k řízení jednoho i více čerpadel a ke hlídání a signalizování provozních i poruchových stavů. Kombinovaný snímač hladiny slouží k automatickému řízení chodu čerpadla pro splašková a jinak znečištěná prostředí vodivých kapalin kde hrozí znečištění snímacích prvků. Kombinovaný je proto, že pracuje v jednom provozním (elektrodové spínání) a dvou havarijních režimech (plovákové spínání).Toto zařízení je vyrobeno dle normy ČSN-EN 60 439-1, 60 430-3

Technický popis: Napětí: 3 x 400V

Kmitočet sítě: 50 HzElektro skříň

Proud: 10 A

Zkratová odolnost: 6 kA

Provozní příkon: 1,25 – 8,9kW (dle ovládací automatiky)

Provozní teplota: -25°C až 50°C

 

Čerpadlo pracuje tak, že čerpaná kapalina je spolu se sedimentem rozčeřena míchadlem. Vláknité částice v kapalině jsou rozmělněny v řezacím a obtokovou trubkou je nasávána do tělesa.

Technický popis:

čerpadlo typ: Noria Luca 400V

napětí: 400VvYSTROJENÍ ČERPACÍ ŠACHTY

objemový průtok (Qr) 0,75 l/s
max. dopravní výtlak (Hmax) 100 m
dopravní tlak 100 – 1000 kPa

max. ponor 30 m
max. počet startů za hodinu 30
příkon elektromotoru 1,1 kW
jmenovité pracovní napětí 230 V pro síť TN-C-S

kmitočet sítě 50 Hz
jmenovitý proud motoru (In) 8,6 A
max. hustota kapaliny 1100 kg/m3
max. teplota kapaliny +35 °C
rozsah PH kapaliny 6,5 – 12
průměr výtlačné přípojky 5/4″
max. hlučnost 70 dBA

Délka el.kabelu: 10m

ČERPACÍ ŠACHTA – gravitační kanalizace

Čerpací šachta slouží pro přečerpávání odpadních a dešťových vod z domácností a jiných obytných objektů, z části, nebo celku obcí do gravitační kanalizace.

Voda natéká do prostoru čerpací, šachty odkud je čerpána v závislosti na výšce hladiny. Čerpadlo je spínáno pomocí plováku. Čerpací šachta je vyrobena z polypropylenu, je kruhového tvaru a opatřena výztuhami – ochrana proti deformaci tlaku zásypu. Je vodotěsná a navržena jako samonosná za podmínek: osazení v zeleném pásmu- mimo komunikační trasy, vyloučení výskytu spodní vody, vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy .Poklop a strop je pouze pochůzný. Vstupní komínek do šachty má průměr 600 mm a standardní výšku 200 mm.

 Kalové čerpadlo typ BF01 UF 230V        

  • hustota čerpaných odpadních vod do 1150 kg/m3
  • teplota čerpaných odpadních vod do 35°C

Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob.kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.

Lehká a kompaktní ponorná kalová čerpadla. Hydraulická část čerpadla včetně ucpávkové komory je vyrobena ze šedé litiny, plášť motoru a horní kryt je z nerez oceli ČSN 17 240. Čerpadla jsou vybavena dvojitými mechanickými ucpávkami mazanými stálou olejovou náplní. Od velikosti 05 je materiál ucpávek SiC/SiC. Jako doplňková ochrana mechanické ucpávky proti nečistotám slouží přídavné gufero. Elektromotor v suchém provedení je vybaven doplňkovou tepelnou ochranou
Provedení s plovákovým spínačem.ČERPADLO BF 01

Napětí:U=230V
Průtok:Qmax=12m3/h

Dopravní výška:Hmax=10m

 

NABÍZÍME SERVIS A PRAVIDELNOU ÚDRŽBU

ČERPACÍCH ŠACHET

Copyright 2008-2014 © Biowa.