Plastové nádrže nádrže k obetonování


Plastové nádrže na vodu nebo na fekálie – hranaté k obetonování

Podzemní nádrž k obetonování ( s následným statickým zatížením) :

jímka hranatá k obetonování před odjezdem na místo stavby
jímka hranatá k obetonování před odjezdem na místo stavby
Nádrž je vyrobena a svařena z polypropylenu. Ve stropě nádrže je vstupní otvor o průměru 600 mm a výškou 200mm z plastovým poklopem, které slouží jako transportní. V případě instalace nádrže v místě, kde není vyloučen předvídatelný přístup osob na strop nádrže (pochůzné plochy), musí být strop nádrže opatřen poklopy odpovídající ČSN-EN 124 třídy odpovídající zatížení. Jímka v provedení pod úroveň terénu je opatřena po obvodu a na stropě svislými výztuhami (šířka cca 80 mm), kterými se protahuje armovací drát. tl. 8 mm ( pro navázání plastu do betonu). To znamená, že u každé nádrže je myšlen čistý rozměr těla nádrže a je potřeba na každou stranu přičíst cca 80 mm. Nádrž je vyrobena včetně stropu a lze ji doplnit přepážkami, apod. ( není standardem !!!!)
Následné statické zajištění u těchto nádrží znamená, celkové obetonování ze všech stran včetně stropu, na které musí být vypracována projektová dokumentace odborně způsobilou oprávněnou osobou k těmto úkonům.

 

Osazení:

Po zhotovení stavební jámy cca 0,5 m širší a delší než je rozměr jímky se vybetonuje základová deska o síle 100-200mm včetně armovacích sítí, povrch betonu musí být uhlazen.
U jímky s následným statickým zajištěním postupuje podobně, jen zásyp provádíme sušší betonovou směsí o síle 150-250 mm. Místo napouštění vodou je možné také provést rozepření stěn (pro vyrovnání vnějších a vnitřních tlaků na stěny nádrže, platí zejména pro vodoměrné a kanalizační šachty).U nesamonosného provedení je dále nutné před uložením do stavební jámy a betonáží protáhnout svislými a vodorovnými výztuhami protáhnout armovací drát tl.8mm. Při obetonování stropu je nutné podepřít strop, aby nedošlo k prohnutí a deformaci dovnitř nádrže. Při betonáži stropu je potřeba použít armovací drát nebo případně armovací sítě.
V případě výskytu spodní vody je stavební připravenost nutno řešit s oprávněnou osobou.

Nabízíme poklopy také  k pojezdu viz POKLOPY

rozměr (š x d) [mm] výška [mm] objem [m3] hmotnost [kg] cena bez DPH [kč] cena s DPH 15% [kč] cena s DPH 21% [kč]
1000 x 1000 1000 1 45 7 500,- 8 625,- 9 075,-
1000 x 2000
1000 2 100 9 500,- 10 925,- 11 495,-
1000 x 2000 1500 3 120 10 900,- 12 535,- 13 189,-
2000 x 2000 1000 4 160 13 900,- 15 985,-
16 819,-
1500 x 2000 1500 4,5 170 14 500,- 16 675,- 17 545,-
1000 x 3000 2000 6 200 17 700,- 20 355,- 21 417,-
1000 x 4000 2000 8 250 20 200,- 23 230,- 24 442,-
2000 x 2000 2000 8 250 20 200,- 23 230,- 24 442,-
1500 x 4000 1500 9 260 22 400,- 25 760,- 27 104,-
1000 x 5000 2000 10 300 24 500,- 28 175,- 29 645,-
2000 x 3000 2000 12 285 26 900,- 30 935,- 32 549,-
2000 x 3500 2000 14 350 29 300,- 33 695,-
35 453,-
2000 x 4000 2000 16 355 35 500,- 40 825,- 42 955,-
2000 x 4500 2000 18 390 41 900,- 48 185,- 50 699,-
2000 x 5000 2000 20 420 45 900,- 52 785,- 55 539,-
2000 x 6000 2000 24 480 49 900,- 57 385,- 60 379,-
 Tloušťka plastu 8 – 10 mm

 

Copyright 2008-2014 © Biowa.