Septik hranatý k obetonování


Biologický septik hranatý – tříkomorový k obetonování

septik tříkomorový  k obetonování

septik tříkomorový k obetonování

Použití

Biologický septik je určen pro čištění odpadních vod usazováním a anaerobním vyhníváním odpadních vod a kalu.

Popis funkce

Biologický septik je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z extrudovaného polypropylenu o síle 6-15mm.Septik je vybaven dvěma vstupními šachtami a poklopem. Septik je uvnitř rozdělen na tři komory.Odpadní voda protéká jednotlivými komorami septiku, kde se kal usazuje a anaerobně vyhnívá. Přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu a norné stěny zabraňují přesunu plovoucích nečistot. Vyčištěná voda z BS je 40% a odvádí se potrubím DN 125-150 do kanalizace, eventuelně k dalšímu stupni čištění ( domovní ČOV). Septik je dále opatřen vyztužovacími žebry.Vyvážení kalu se provádí, když jeho vrstva přesahuje jednu třetinu užitečné hloubky.

Osazení

Po vykopání jámy cca 0,5m širší a delší než je rozměr jímky se udělá základová betonová deska o síle 15-20cm (doporučujeme armovat sítí nebo drátem), povrch betonu musí být uhlazen.Před usazením nesmí na základové desce být žádné předměty, kameny, hlína apod.
Jímka se usadí na základovou desku a postupně se napouštění vodou a zároveň se provádí obsypávání suší betonovou směsí o síle 15-20cm. Místo napouštění vodou je možné také provést rozepření stěn ( pro vyrovnání vnějších a vnitřních tlaků na nádrž).
Dále je nutno současně s betonáží protáhnout výztuhami armovací drát. Při betonování stropu je nutné ( hlavně u větších objemů) podepřít strop, aby nedošlo k prohnutí a deformaci stropu při zatížení betonem. Při betonáži stropu použít armovací drát, případně síť.

Výhody

  • 40% účinnost čištění
  • Vysoká životnost nádrže
  • Jednoduchá a rychlá instalace nádrže
  • 100% vodotěsnost

Tloušťka plastu 8 mm

Cena zahrnuje vstupní šachtu (600 x 200 mm) s poklopem.

rozměr (š x d) [mm] Výška [mm] Objem[m3]/osob celková hmotnost [kg] cena bez DPH [Kč] cena s DPH 15% [Kč] cena s DPH 21% [Kč]
1500 x 1500 1500 3,4/3-4os. 120 16 500,- 18 975,- 19 965,-
1000 x 2000 2000 4/4-5 os. 140 18 700,- 21 505,- 22 627,-
1500 x 2200 1500 5/5-6 os. 170 19 400,- 22 310,- 23 474,-
1000 x 3000 2000 6/6-7 os. 200 21 200,- 24 380,- 25 652,-
1500 x 2400 2000 7/8-9 os. 230 23 800,- 27 370,- 28 798,-
1000 x 4000 2000 8/9-10 os. 250 25 000,- 28 750,- 30 250,-
1500 x 4000 1500 9/10-11 os. 260 28 200,- 32 430,- 34 122,-
Copyright 2008-2014 © Biowa.