Čistička odpadních vod typu AT


ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD TYPU AT 6 – AT 60

Čistička odpadních vod AT 6 a AT 8 až AT 60  jsou určeny pro čištění převážně splaškových vod z jednotlivých objektů v rozmezí kapacit 2 – 50 EO (rodinné domy, obytné budovy, skupiny domů, hotely, restaurace, rekreační zařízení atd.), které nemají možnost připojení na klasickou kanalizaci ústící do centrální ČOV.

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD TYPU  AT 6                  34 400,-Kč                  cena po slevě               31 900,- Kč bez DPH

 • prům. 1400 x 1800 mm
 • váha 160 kg
 • do 5 trvale napojených osob
 • technologická část včetně vzduchového ventiludomovní cistirna odpadnich vod at6
 • dmychadlo 60 W, vzduchová hadice 5 m, chránička pro vzduchovou hadici
 • Poklop zelené barvy s UV filtrem, nerezové zámky, sada klíčů   
 • provozní řád, manuál k řídicí jednotce,  certifikát, atest vodotěsnosti, prohlášení o vlastnostech

CENA SE SLEVOU  ZDE 

 

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD TYPU  AT 8                   38 400,-Kč                 cena po slevě                 36 400,-Kč bez DPH

 

 • prům. 1400 x 2200 mm
 • váha 180 kg
 •  do 8 trvale napojených osob
 • technologická část včetně vzduchového ventilu
 • dmychadlo 60 W, vzduchová hadice 5 m, chránička pro vzduchovou hadici
 • poklop zelené barvy s UV filtrem, nerezové zámky, sada klíčů   
 • provozní řád, manuál k řídicí jednotce,  certifikát, atest vodotěsnosti, prohlášení o vlastnostech

CENA SE SLEVOU  ZDE


DODÁVKA OBSAHUJE:

cisticka-aquatec2[1] Secoh AT 6 (1)
Klíč k AT oka na poklop
TYP Kapacita BSK5 [g] O2/d Q [m]3/d Prům. spotř.energ [kWh/d]
AT 6
do 5 osob
0,24
0,6
0,5
AT 8
do 8 osob
0,36
0,9
0,7
AT 10
do 9 osob
0,48
1,20
1,1
AT 12
do 10 osob
0,60
1,5
1,7
AT 15
do 15 osob
0,78
1,95
2
AT 20
do 20 osob
1,08
2,70
2,9
Vyčištěná odpadní voda dosahuje takové kvality, že je možné ji vypouštět do vodoteče, vsakovat do podloží, případně akumulovat tuto vyčištěnou vodu do jímky a použít ji na zálivku. Konkrétní způsob vypouštění odpadních vod schvaluje místní vodohospodářský úřad. Certifikace  CE – vyžádejte u nás.
TABULKA HODNOT
Parametry Průměrně dosahovaná účinnost
 Garantované parametry
BSK5 97,20 % 30 mg/l
CHSK5 93,60 % 130 mg/l
NL 97,10 % 30 mg/l
NH4-N 99,40 % 20 mg/l
N celk. 76,00 % 20 mg/l
P celk. 80,20 % 8 mg/l

 POPIS TECHNOLOGIE – Domácí čistírna odpadních vod typ AT

Čisticí proces sestává ze sekvence několika technologických postupů. Odpadní voda natéká
do neprovzdušňovaného prostoru mechanického předčištění a akumulace
přebytečného kalu (1) (Obr. A), kde dochází k biologickému odbourávání dusíku aTechnologie čov AT
jsou vytvořeny podmínky pro biologické odbourání fosforu. V této části
dochází také k mechanickému předčištění přitékajících odpadních vod a
rozkladu tuhého znečištění. Dále odpadní voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného aktivačního prostoru (2) s nízkým zatížením
aktivovaného kalu, kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické
degradaci organického znečištění a k odbourávání amoniakálního dusíku.
Vzduch do technologických sekcí ČOV dodává membránové dmychadlo, které
je umístěno mimo biologický reaktor. Tlakový vzduch je vháněn do
provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinné aerační elementy. Dalším
stupněm čištění je separace (s jednoduchou a rušenou sedimentací) (3),
kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu, přičemž
vyčištěná voda se vypouští do toku, vsaku, nebo se recykluje a
oddělený aktivovaný kal se vrací do systému přečerpáváním ze dna
separačního prostoru do neprovzdušňovaného kalového resp.
provzdušňovaného aktivačního prostoru. Pro zvýšení výkonu ČOV a
z důvodu zabránění vyplavování aktivovaného kalu z ČOV je na
odtokovém potrubí instalované zařízení, které vytváří akumulační
zónu (4) s kapacitou odtoku cca 160 l/hod v závislosti na velikosti ČOV.

NÁRAZOVÝ PŘÍTOK

Čistička odpadních vod typ AT 6 a AT 8   s vestavěným retenčním prostorem splňuje požadavky normy EU na odolnost vůči nárazově přitékajícím odpadním vodám. Zabezpečuje rovnoměrný chod  i při nárazovém vypouštění většího objemu vody (např. vana + pračka). Tím je vyřešen hlavní problém domovních čističek odpadních vod (ČOV ) s vyplavováním aktivovaného kalu z ČOV při každém nárazovém nátoku.

 

*Video:sarah is having fun in a merry-go-round
Copyright 2008-2014 © Biowa.